Turisticko - heraldický kroužek, nabízející
dětem poznání krásných míst, hradů a zámků. Učíme se číst v mapách,
orientovat se v cizím prostředí, ale také například jak získat informace o
daném místu. Vyhledáváme si v jízdním řádu spojení.


Kontakt

Dětský domov a školní jídelna Sedloňov Sedloňov 153
517 91 Deštné v Orlických horách
+420 494 660 379
Dětský domov a školní jídelna v Sedloňově v Orlických horách je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je financován prostřednictvím Královéhradeckého kraje.
ddsedlonov@centrum.cz